Doar un trainer competent poate să se descurce cu complexitatea unui curs NLP!
March 28, 2013

Ce înseamnă „complex” la un curs NLP?

Secretul justei măsuri

De la bun început, NLP şi-a propus să fie un domeniu interdisciplinar în care să se combine ştiinţele comportamentale, lingvistica şi teoria sistemelor (şi mult mai mult decât atât).

Modelele sale actuale sunt sistemice şi integrale, chiar dacă în anii ’80 multe erau deterministe şi locale.

Partea sa explicativă este o epistemologie, descriind relaţia dintre conştiinţă şi realitate şi modul în care ne construim experienţele subiective (trăirile).

Partea sa aplicativă este o tehnologie, bazată pe structuri lingvistice şi metode de comunicare specifice, care produc rezultate predictibile.

Iar din combinarea lor rezultă un stil de viaţă foarte specific, bazat pe regăsirea capacităţii de a decide, în fiecare moment, ce anume trăim şi ce experienţe interioare (trăiri) avem în raport cu realitatea.

 

Fiecare dintre cele 3 aspecte a fost (şi continuă să fie) optimizat în raport cu principiul lui Einstein:
fă lucrurile cât mai simple cu putinţă, dar nu mai simple decât atât”.
Identificarea nivelului de simplificare optim, care menţine capacitatea de înţelegere şi influenţare a procesului respectiv, este una dintre marile provocări pentru cei care vor să beneficieze de NLP, ori să-l predea.
Şi un punct de reper este reprezentat de lucrarea fundamentală a lui Richard Bandler şi John Grinder, Structura magicului (Structure of Magic). În raport cu lucrările anterioare ale lui Korzybski (de exemplu Science of Sanity) este mult mai accesibilă, dar încercările de simplificare ulterioare duc la pierderea esenţei metamodelului, prin transformarea într-un proces mecanic de punere a unui set de întrebări.
În această capcană a căzut chiar John Grinder, care în anii ’90 a făcut această încercare în cartea Precision, ce se dorea o simplificare a metamodelului pentru a putea fi mai uşor înţeles şi aplicat de către manageri. Rezultatul poate fi uşor verificat pe Amazon: chiar dacă se dorea a fi o lucrare aplicativă, foarte accesibilă, Precision este doar pe locul 1.052.676 în topul vânzărilor de pe amazon.com, în vreme ce Structure of Magic, vol. I, este pe locul 35.169 (scorurile din data de 25 martie 2013).

Complexitate prin fidelitate

Richard Bandler îi îndeamnă, pe toţi trainerii formaţi de el şi care vin din alte spaţii lingvistice decât cel englez, să re-creeze NLP în propria limbă, pornind de la principiile de bază. Desigur, pare mult mai uşor să traduci cărţile din engleză, cu speranţa că va exista o corespondenţă 1:1 între structurile lingvistice şi cele neuro-interpretative din cele două spaţii culturale.
Numai că este suficientă răsfoirea traducerii române a cărţii Structura magicului pentru a vă convinge de lipsa de realism a acestei abordări:

majoritatea exemplelor sunt lăsate în limba engleză, pentru simplul motiv că de fapt ele ar fi trebuit reconcepute, deoarece nu pot fi traduse cuvânt cu cuvânt!

Desigur, aceeaşi provocare apare şi în cazul cursurilor NLP ţinute în limba engleză şi traduse în română:

30-40% din conţinut ar trebui reformulat, reinventat în conformitate cu structura specifică a metamodelului din limba română. 

Şi gândiţi-vă că în România sunt ţinute, în limba engleză, cursuri NLP de către vorbitori nativi de limbă germană sau limbi slave, astfel că

între ceea ce vor ei să transmită şi ce ajunge în conştiinţa participanţilor intervin 4 niveluri de alterare a conţinutului!

Aceasta este situaţia inversă, în care sistemul de comunicare devine mai complicat şi calitatea formării depinde foarte mult de calitatea celor două traduceri intermediare.
La Competent Consulting puteţi profita de:
 • rezultatele a 15 ani de reconcepere şi verificare în limba română a structurilor lingvistice din metamodel şi modelul Milton,
 • experienţa multi-lingvistică unică a lui Daniel Bichiş, care a învăţat NLP în limbile germană şi engleză, iar apoi a aplicat cu succes tehnicile sale în română, franceză, germană şi engleză,
 • transmiterea directă, fără traduceri, a structurilor lingvistice ce reprezintă instrumentul esenţial în NLP.
Un alt exemplu în acest sens este cel al utilizării mişcărilor oculare pentru a urmări procesul de gândire al unei persoane. Această tehnică este prezentă în majoritatea cărţilor NLP sub forma unui desen cu săgeţi şi cuvinte ce dau interpretarea-standard a semnificaţiei diferitelor mişcări. Desenul este simplificarea excesivă a unui proces de calibrare, care ne permite să detectăm modul specific în care fiecare persoană şi-a codat sensul acelor mişcări.

Aplicarea mecanică a schemei din cărţi conduce la rezultate decepţionante

(trecând peste faptul că semnificaţia diferă de la un set de cărţi la altul), fiindcă mult mai des greşim decât să interpretăm corect.
Din nou, ieşirea din gândirea sistemică pentru a introduce un determinism de tip cauză-efect, mişcare-semnificaţie, duce la pierderea aplicabilităţii practice a unui proces extrem de util şi funcţional.
Pentru a relua analogia auto, este ca şi cum ne-am aştepta ca orice autovehicul să aibă poziţia vitezelor în aceleaşi locaţii ale schimbătorului de viteză. Numai că ne putem trezi că vrând să intrăm în marşarier, vom gripa motorul fiindcă am intrat direct în viteza a cincea, sau vrând să intrăm din a treia în a doua, ca să luăm o curbă, ne trezim propulsaţi în prăpastie fiindcă am schimbat cu a patra!

Complexitate prin creativitate

Caracterul unic al complexităţii oferite de formările organizate de Competent Consulting este asigurat şi de alinierea la cea de-a patra generaţie de NLP (sub sigla NLP-4G). Aceasta cuprinde:
 • o nouă bază de integrare a diferitelor concepte – modelul experienţial, ce înlocuieşte modelul comunicaţional folosit în anterioarele generaţii de NLP,
 • o extindere a metamodelului, cu două noi filtre ce au fost ignorate anterior fiindcă sunt plasate profund în inconştient,
 • noi submodalităţi, specifice proceselor emoţionale,
 • tehnici de lucru inovatoare şi foarte eficiente, ce folosesc transa uptime în locul celei downtime,
 • folosirea emergenţei ca principală sursă de resurse.
Toate aceste elemente permit aplicarea NLP în mult mai multe domenii şi contexte, sporind semnificativ efectele sale.

Complexitate prin adaptare

Un ultim exemplu este oferit de însuşi modul în care se desfăşoară un curs NLP. Pornind de la curricula stabilită de asociaţii, pare a fi suficient să treci, cu fiecare element, prin ciclul explicaţie-demonstraţie-aplicare-evaluare, pentru a obţine rezultatele dorite. Numai că aceasta este o capcană a simplificării excesive, similară cu cea desenului cu mişcările oculare.

Fiecare grupă de formare are alte nevoi, porneşte de la alte aşteptări şi alt nivel de cunoştinţe, astfel încât trainerul este esenţial să-şi adapteze, în mod dinamic, abordările, exemplele, tehnicile şi discuţiile la realitatea din fiecare moment.

În caz contrar, cursul ar fi centrat pe curriculă sau pe persoana trainerului, nu pe nevoile şi procesul de dezvoltare ale participanţilor. Pentru a putea, însă, să aplice acel deziderat, trainerul trebuie simultan:
 • să aibă o cunoaştere deplină şi aprofundată a NLP, atât la nivel teoretic, cât şi aplicativ,
 • să folosească NLP pentru a preda NLP,
 • să aibă cunoştinţe ample din cât mai multe domenii conexe, pe care
 • să le folosească pentru a construi exemple, aplicaţii şi interpretări relevante pentru participanţi,
 • să acorde prioritate experienţelor participanţilor faţă de orice concept teoretic sau idee preconcepută.
Doar astfel poate, de fiecare dată:
 • să predea cu totul altfel, fiind centrat pe participanţi, nu pe concepte şi tehnici,
 • să faciliteze emergenţa de experienţe şi informaţii noi,
 • să răspundă oricărei întrebări, oricât de neaşteptată ar fi, ori
 • să îşi asume că uneori nu ştie răspunsul, dar ştie cum să-l afle printr-o nouă experienţă,
 • să contribuie la dezvoltarea continuă a NLP.
Aceste caracteristici au fost semnalate de către participanţii la cursurile organizate de Competent Consulting ca fiind diferenţa care face diferenţa faţă de celelalte formări NLP. Ele au la bază nu doar înţelegerea şi respectarea complexităţii NLP, ci şi asumarea şi utilizarea acestei complexităţi în favoarea procesului de formare în NLP.